Безопасност

БЕЗОПАСНОСТ

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ТРАЕКТОРИЯТА

Ако системата за контрол на траекторията установи, че автомобилът ви е на път да излезе извън пътното платно, тя Ви сигнализира за необходимост от корекция на траекторията на автомобила. Системата е препоръчителна, но би могла да бъде изключена по всяко време. В моменти на умора или натовареност системата за контрол на траекторията може да се превърне в любимата Ви функция.

СИСТЕМА ПРОТИВ УМОРА

В ролята на личен помощник, системата против умора на новия SEAT Leon SC следи моделите на поведение и открива отклоненията. Ако установи признаци на умора, тя ще ви изпрати съобщение, което предлага почивка.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИТЕ СВЕТЛИНИ

Адаптирайки се към постоянно променящите се условия на пътя, асистентът за дългите светлини осигурява осветеността на пътя и автоматично превключва вашите фарове от дълги на къси, когато има насрещното движение.

МУЛТИКОЛИЗИОННА СПИРАЧКА

Надяваме се да не ви се налага да използвате тази функция никога, но в случай на нужда мултиколизионната спирачка на SEAT Leon SC е от голяма полза за намаляване на негативните последствия. Тя е част от цялостната система за сигурност и след сблъсък автоматично задейства спиране, когато водачът сам не може да вземе мерки. По този начин могат да се предотвратят последващи сблъсъци. Мултиколизионната спирачка се активира, когато два независими един от друг сензора разпознаят сблъсък.